Info

ENGLISH

Perła w koronie polskich krajobrazów, Zachodniopomorskie, Pomerania. Ukształtowanie terenu, przepastne lasy, liczne jeziora i rzeki. Naturalne ostoje zwierzyny, kraina ŻURAWIA. Małe zaludnienie, duże obszary eksploatowane rolniczo w tym wiele w formie rolnictwa ekologicznego. Nieliczne malowniczo położone miasteczka, odległe wsie, rozrzucona zabudowa kolonijna. Wszystko powyższe powoduje, że nie braknie wędrowcowi wrażeń. Wędrówka przez Pomeranię to ciągłe łowienie widoków, ledwie w lusterku samochodu zniknie urokliwe jezioro, ledwie przeturlamy się zachwyceni krajobrazem przez sosnowy pachnący, wygrzany w słońcu las, by na chwilę zapaść w mroczny świerkowy zagajnik zaraz potem przejmie nas płynnie bukowa pogarbiona pagórkami, pocięta jarami kolorowa ostoja przyrody . Spotkamy licznych przedstawicieli ptasiego świata w tym okazy z samiutkiej góry ptasiej arystokracji; orła dumnego. Żuraw to niewątpliwie ptasi gospodarz tej krainy, będzie nieodłącznym towarzyszem oglądanych przez nas widoków. Sarny, jelenie, tu i ówdzie daniel. Żubr dostojny, przemykający lis, szczęściarz może nawet dostrzeże wilka który upodobał sobie tą krainę. Drugim gospodarzy tej krainy jest niewątpliwie bóbr, ślady rządów jego licznej populacji spotkamy w wielu miejscach. Dwa Parki Narodowe, liczne Parki Krajobrazowe, ostoje zwierzyny, obszary chronionej przyrody, rezerwaty przyrody. Wszystko to czeka na Was. Pomerania to kraina wody, wybrzeże Bałtyku, Zalew Szczeciński, liczne pojezierza, niemała ilość spławnych rzek, tysiące strumieni i strumyków. Urokliwe oczka wodne, piękne w swojej surowości bagna i rozlewiska. Raj dla rekreacji wodnej, a jednocześnie miejsca w których w ciszy, bez zgiełku i hałasu można oddawać się przyjemności żeglowania, spływów rzekami, działań survivalowych, marszów i gier przeprawowych czy zwykłej spokojnej wędrówki wśród tych wszystkich „wrażeń” otaczających nas dookoła. Z każdej strony wędrowiec „atakowany” jest niezliczoną ilością wrażeń, widoków, odgłosów. Pomerania to miejsca szczególne. Warte poznania, ale też warte zachowania. Pamiętaj zatem wędrowcze, cokolwiek robisz, rób tak byś nie szkodził temu co Ciebie tu otacza. Polecam się jako Wasz przewodnik po tej krainie, przedstawię Wam ludzi którzy poprowadzą Was na foto safari, zorganizują spływ ciekawym odcinkiem rzeki, poprowadzą przez prawdziwe bagno, nauczą żeglarstwa, jazdy konnej, opowiedzą o historii tej krainy pokazując Wam jej ślady, zorganizują dla Was Trophy wyprawę.

Norbert J. Zbróg

 

ENGLISH

A pearl in the crown when it comes to Polish landscapes – the Westpomeranian Region, Pomerania. The lay of the land, immense forests, numerous lakes and rivers. A natural refuge for animals and the land of the CRANE. Low population density and extensive rural areas, including the many forms of ecological farming. Sparse picturesque towns, remote villages and scattered colonial settlements... Thanks to all this, no wanderer will experience a shortage of attractions. While travelling across Pomerania you will be hunting for vistas all the time, as soon as a charming lake disappears in the rear-view mirror of your vehicle, as soon as you pass enraptured through a fragrant, sun-bathed forest, there comes a dark, pine copse, and next you will be greeted by a colourful nature refuge with beeches and hills. You will meet numerous representatives of the birds' world, including a specimen from the absolute top of its aristocracy – the proud eagle. The crane is undoubtedly the avian host of this land. It will be your inseparable companion in admiring spectacular views. Roe deer, deer and, here and there, fallow deer... There you can spot proud wisents, gliding foxes and, if you are lucky enough, even wolves which favour this land. The beaver is undoubtedly the second host of this land. You will find traces of its reign in many places. Two National Parks, numerous Landscape Parks, wildlife refuges, protected areas and nature reserves... All this awaits you. Pomerania is the land of water, the Baltic Sea coast, the Szczecin Lagoon, numerous lake lands, a plethora of navigable rivers, and thousands of streams and brooklets, coupled with charming ponds, as well as marshes and overflow areas, beautiful in their austerity. This is a paradise of water recreation, which, at the same time, is full of places, where you can go sailing, rafting, engage in survival activities, go marching, participate in crossing games and simply go hiking in peace and quiet, surrounded by the abounding attractions. From all sides you will be offered countless sensations, breath-taking views and sounds. Pomerania is a special place, definitely worth discovering and persevering. Whatever you do, dear traveller, do it in such a way not to spoil the surroundings. I will be your guide around this land. I will introduce you to those who will lead you to a photo safari, organise rafting down interesting river sections, guide through real marshes, teach how to sail and ride a horse, tell you the history of this land, by showing you its traces, and organise a trophy hunt for you.

 

 

Norbert J. Zbróg

 

Script logo ARNEV - Kreacja Wizerunku