OGŁOSZENIE
Informujemy, że z dniem 10.03.2017 zaprzestaje prowadzenia działalno¶ci Stowarzyszenie:
"Stowarzyszenie Zielony Szlak ochrona, równowaga i eksploatacja turystyczna zachodniopomorskich walorów krajobrazowych"
z siedzib± 78-500 Drawsko Pomorskie Zbrojewo2
W przypadku pytań proszę o kontakt:
Likwidator
Joanna Zbróg
njz@njz.pl

Informuję, że kontynuatorem prac ww Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie LRCPL adres i kontakt jw