SZLAKI TRUCK

 • Regulamin szlaków off-road / The rules and regulations of off-road trails

   

  NA SZLAKACH  - ZGODNIE Z REGULAMINEM SZLAKÓW ZP-OR - OBOWIĄZUJE LIMIT SAMOCHODÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ W GRUPIE DO 2 SAMOCHODÓW. PRZEJAZD LICZNIEJSZEJ GRUPY MUSI BYĆ POTWIERDZONY ODPOWIEDNIM ZEZWOLENIEM DANEGO NADLEŚNICTWA. PRZEJAZD SZLAKIEM LICZNIEJSZEJ GRUPY MOŻE ZOSTAĆ POTRAKTOWANY PRZEZ SŁUŻBY JAKO NIELEGALNY.

  According to the regulations of the ZP-O R routes, there is a limit of vehicles traveling in a group of up to 2 vehicles

  Gemäß den Regeln der ZP-O R-Strecken gibt es eine Begrenzung der Fahrzeuge, die sich in einer Gruppe von bis zu 2 Fahrzeugen bewegen.

   

   

 • ZPOR (T) 100  ”OSINÓW – DRAWSKO”

  TRASA OSINÓW – Drawsko o długości ca 220 km. Podział Trasy 15/75

  Max 12 t. Long max 12 m

  Trasa krajoznawcza, lokalne drogi utwardzone liczne miejsca widokowe.

   

  ROUTE OSINÓW - Drawsko, ca. 220 km lang. Teilung der Route 15/75
  Max 12 t. Lang max 12 m
  Eine Besichtigungsroute, lokale asphaltierte Straßen, zahlreiche Aussichtspunkte.
   

  Fundator trasy: Województwo Zachodniopomorskie

   

 • ZPOR (T) 102  ”SOUTH – WEST  -  DRAWSKO TREK”

  TRASA w formie pętli Drawsko – Drawsko o długości ca 100 km. Podział Trasy 80/20

  Max 12 t. Long max 12 m

  Trasa okrężna, krajoznawcza, leśne i śródpolne drogi, liczne miejsca widokowe, biwaki i pola namiotowe.


  ROUTE in Form einer Schleife Drawsko - Drawsko, ca. 100 km lang. 80/20 Routendivision Max 12 t. Lang max 12 m Rundweg, Besichtigungsweg, Wald- und Feldwege, zahlreiche Aussichtspunkte, Lager und Campingplätze.

   

  Fundator trasy: Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie oraz Stowarzyszenie Land Rover Club PL (ratownictwo)

   

   

 • ZPOR (T) 103  ” NORTH-EAST – DRAWSKO TREK”

  TRASA w formie pętli Drawsko – Drawsko o długości ca 120 km. Podział Trasy 80/20

  Max 12 t. Long max 12 m

  Trasa okrężna, krajoznawcza, leśne i śródpolne drogi, liczne miejsca widokowe, biwaki i pola namiotowe.

   

  ROUTE in Form einer Schleife Drawsko - Drawsko mit einer Länge von ca. 120 km. 80/20 Routendivision
  Max 12 t. Lang max 12 m
  Rundweg, Besichtigungsweg, Wald- und Feldwege, zahlreiche Aussichtspunkte, Lager und Campingplätze.

   

  Fundator trasy: Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie oraz Stowarzyszenie Land Rover Club PL (ratownictwo)

   

   

 • ZPOR (T) 104 - Okole

  Trasa w formie pętli  Siemczyno - Borne Sulinowo - Siemczyno” o długości ca 200 km. 

  Podział Trasy 60/40

  Max 12 t. Long max 12 m

   

  Die Route hat die Form einer Schleife Siemczyno - Borne Sulinowo - Siemczyno “, ca. 200 km lang.

  Teilung der Route 60/40

   Max 12 t. Lang max 12 m

   

   

 • ZPOR (T) 101 ”SOUTH – DRAWSKO TREK”

  TRASA w formie pętli Drawsko – Drawsko o długości ca 150 km. Podział Trasy 80/20

  Max 12 t. Long max 12 m

  Trasa zamknięta w okresie 20.07. - 30.08.

  Strecke gesperrt im Zeitraum 20.07. bis 30.08

  The route is closed in the period 20.07. until 30.08

   

   

  Trasa okrężna, krajoznawcza, leśne i śródpolne drogi, liczne miejsca widokowe, biwaki i pola namiotowe.


  ROUTE in Form einer Schleife Drawsko - Drawsko, ca. 150 km lang. 80/20 Routendivision Max 12 t. Lang max 12 m Rundweg, Besichtigungsweg, Wald- und Feldwege, zahlreiche Aussichtspunkte, Lager und Campingplätze.
Script logo ARNEV - Kreacja Wizerunku