Wprowadzenie

Informacje ogólne:

Przedstawiamy sieć szlaków turystyki mobilnej w Zachodniopomorskim. Przedstawiana sieć to szlaki uwzględniające potrzeby turystki samochodami kempingowymi *1.

Trasy o łącznej długości 2574 km przygotowane w formie ośmiu tras oraz dwóch obwodnic „Dużej” i ”Małej”.  Całość przebiegu szlaków stanowi sieć którą można zobrazować przyrównaniem do pajęczej sieci.

Dzięki takiemu poprowadzeniu tras, można w dowolny sposób samodzielnie skonfigurować własny plan podróży lub skorzystać z proponowanego przebiegu poszczególnych szlaków. Obwodnice pozwalają płynnie po zakończeniu jednej trasy przejść na drugą.

 

Trasy (poza obwodnicami *2) prowadzone są przede wszystkim  widokowymi, urokliwymi bocznymi drogami i dróżkami Pomeranii.  Naczelnym zadaniem przyjętym przy planowaniu przebiegów szlaków było pokazanie pięknych krajobrazów Pomeranii.

Trasy z założenia omijają większość miast. Użytkownik w miarę potrzeb czy zainteresowań w każdej chwili, korzystając z mapy, możne na własną rękę zweryfikować przebieg trasy i zboczyć do mijanych miast.

Sieć szlaków to obecnie 8 tras dwukierunkowych oraz dwie obwodnice

Szlaki dwukierunkowe:

Drawsko – Gwda 187 km

Drawsko – Szczecinek 246 km

Drawsko – Wałcz 218 km,

Drawsko – Szczecin 258 km

Drawsko -  Świnoujście 253 km

Drawsko – Kołobrzeg 194 km

Drawsko – Darłowo 254 km

Obwodnice:

Obwodnica „Duża” 654 km

Obwodnica „Mała” 310 km

 

Opis szlaków pomija *3 wiele z towarzyszących przebiegowi atrakcji turystycznych bowiem są one już skatalogowane, opisane i oferowane w innych miejscach sieci (Internetu). Celem szlaków było i jest przede wszystkim prezentacja walorów krajobrazowych.

Każda z przedstawionych tras oferuje w swoim przebiegu miejsca postojowe, biwakowe oraz miejsca; ośrodki wczasowe / campingi - oferujące oprócz postoju:  prąd, wodę, możliwość zrzutu „szarej wody”.

Wyjątkowo wskazujemy w opisach nieliczne obiekty mało znane a warte poznania przez które przebiega szlak.

Wskazujemy  całodobowe Pomoce Drogowe gotowe służyć pomocą w przypadku awarii lub konieczności transportu.

Wskazujemy 24 h stacje tankowania pojazdów znajdujące się  bezpośrednio w przebiegu trasy.

 

Informacje dotyczące dróg zawartych w przebiegu tras:

Wszystkie przedstawiane w formie szlaków drogi przejezdne są dla: „standardowego samochodu osobowego”.

Szlaki wytyczane i weryfikowane był samochodami kempingowymi i uwzględniając specyfikę poruszanie się takich pojazdów.

Drogi są podzielone na dwie kategorie:

„A” dowolnie utwardzona droga zapewniająca normalny komfort podróżowania

„B” drogi inne w tym drogi leśne i polne, drogi o gorszej nawierzchni  wymagające zwiększonej uwagi

Drogi kategorii „A” to wszystkie drogi (z wyłączeniem dróg kat „B”) które obejmują sobą poszczególne trasy i jako takie nie są specjalnie wyróżnione w opisach.

Drogi kategorii „B” są stosownie anonsowane w opisach.

Niektóre z dróg kat „B” mają wskazane objazdy, w niektórych przypadkach korzystając z mapy można / należy zaplanować własny objazd.

Prosimy by zawsze brać pod uwagę, że informacje zawarte w opisach są tylko informacjami orientacyjnymi. Stan dróg mógł ulec zmianie i decyzja o przejeździe i sposobie poruszania się po drodze zawsze powinna polegać na ocenia prowadzącego pojazd.

Będziemy realizowali coroczną przedsezonową weryfikacje stanu dróg i informacje o ewentualny zmianach będą nanoszone na udostępnione mapy przed kolejnym sezonem.

 

Prezentacja map:

Interaktywna mapa

Kilkuwarstwowa (oddzielna warstwa dla każdego szlaku oraz obu obwodnic) prezentacja przebiegu poszczególnych szlaków.

Możliwość wyświetlenia dowolnych warstw na warstwie wspólnej.

 

Informacje pozostałe:

Trasy zostały opracowane oraz przygotowane w terenie przez Land Rover Club PL

Weryfikacja i opracowanie końcowe firma NJZ. Karol Zbróg na zlecenie Zachodniopomorskiego UM.

Projekt przebiegu tras, weryfikacja przebiegu: Norbert Zbróg. Karol Zbróg.

 

Przygotowanie do publikacji, opracowanie elektronicznych map: Krzysztof Czerwiński

 

 

 

*1 – z proponowanych przebiegów tras można korzystać również innymi pojazdami w tym realizując rowerową turystykę długodystansową. Szlaki nie są zalecane są dla motocykli klasy „ścigacz”. Przebieg szlaków to w dużej mierze kręte drogi w pagórkowatym terenie, o różnym stanie nawierzchni.

*2 – przypominamy kamperom o DMC > 3.5 tony o konieczności posiadania na odcinkach dużej obwodnicy aktywnego „viatola”

*3 - takie informacje są dostępne w Internecie i w razie bieżących potrzeb lub na etapie planowania podróży można z nich skorzystać. Opis nie zawiera takich informacji bowiem nie było naszym celem katalogowanie wszelkich atrakcji turystycznych Zachodniopomorskiego.

Script logo ARNEV - Kreacja Wizerunku