Aktualności / Ważne informacje

 

 

W ZWIĄZKU Z REGULAMINEM SZLAKÓW ZP-OR, OBOWIĄZUJE LIMIT SAMOCHODÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ W GRUPIE DO 4 POJAZDÓW. PRZEJAZD LICZNIEJSZEJ GRUPY MUSI BYĆ POTWIERDZONY ODPOWIEDNIM ZEZWOLENIEM DANEGO NADLEŚNICTWA. PRZEJAZD SZLAKIEM LICZNIEJSZEJ GRUPY MOŻE ZOSTAĆ POTRAKTOWANY PRZEZ SŁUŻBY JAKO NIELEGALNY.

 

According to the regulations of the ZP-O R routes, there is a limit of vehicles traveling in a group of up to 4 vehicles

Gemäß den Regeln der ZP-O R-Strecken gibt es eine Begrenzung der Fahrzeuge, die sich in einer Gruppe von bis zu 4 Fahrzeugen bewegen.

 

 

 

Script logo ARNEV - Kreacja Wizerunku